Hei.

Har nettopp fått tilsendt gratis ADS-B-utstyr. Selve antenna har en 10 m kabel, og jeg trenger hele kabelen for å komme ut og opp på taket. GPS-antenna har derimot bare 5 m kabel, og da får jeg problemer med å nå ut.

Er det helt nødvendig at denne antenna står ute? Jeg kommer opp på loftet, og kan feste den helt opp under taket, men jeg vet ikke om dette er nok for å ta inn gps-signal. Kan man teste om antenna har signal?