Försökte följa flygtrafiken över Säve för drygt ett år sedan men gav upp p g a obefintlig täckning. Nytt försök i dag, och betydligt bättre! Ser planen bra vid landning då jag bor ca 4 km N om Säve,...