Czy istnieje możliwość włączenia jakiegoś filtra tak żeby na mapie był widoczny tylko wybrany samolot?