4AAEE8
SE-KWH
PIVI
Pipistrel Velis Electro
VSW1280005
Aeroklubben i Göteborg
2020-09-18

Tried adding...